Bez Birokracije na kvadrat

Izdavanje svih dozvola iz djelokruga rada gradske uprave i svih gradskih službi smanjit ćemo na najmanji mogući rok za sve građane i poslovne korisnike. Samo na taj način grad možemo učiniti konkurentnim u ujedinjenoj Europi i tako postati poželjno mjesto za europske investitore.

Sve aplikacije za dozvole i potvrde koje izdaje Grad moći će se predati elektroničkim putem, a svaki građanin, te domaći i strani investitori u svakom će trenutku moći vidjeti u kojoj fazi obrade je njegov predmet i koliko potrebnih radnih dana treba do njegove realizacije.

To podrazumijeva promjenu nepotrebnih gradskih propisa i ukidanje službi koje usporavaju takav proces.