Slide

Drava na kvadrat

Izletište na Dravi godinama je bilo omiljeno mjesto Varaždinaca. Nažalost, danas ne nudi one sadržaje koje Varaždin kao grad na rijeci mora pružati svojim građanima. Liga Za Varaždin priprema cjeloviti plan obnove i revitalizacije Dravske šume, te nekad popularnih kupališnih kapaciteta. Planiramo, držeći se najstrožih ekoloških normi, u potpunosti obnoviti cjelokupni kupališno izletišni kompleks te izgraditi aqua park u mandatu od četiri godine. Također, sukladno dosad nerealiziranim planovima, a u svrhu razvijanja Varaždina kao vodeće destinacije kontinentalnog turizma, u pripremi su i planovi za izgradnju golf terena sa svim pratećim sadržajima. Dravsku šumu uz Banficu pretvorit ćemo u pravu park šumu sa sadržajima za tjelovježbu i teretanu na otvorenom, uredit ćemo šetnicu i postaviti pametne klupe sa solarnim panelima na kojima se mogu puniti mobiteli i računala, te izgraditi veliko dječje igralište. Cijeli prostor park šume bit će osvjetljen solarnom rasvjetom i pokriven video nadzorom kako bi Varaždinci mogli uživati u sigurnosti parka nadomak našega grada.

Odmah po preuzimanju odgovornosti za upravljanje gradom Liga za Varaždin potaknut će projekt postavljanja montažnih ugostiteljskih objekata uz šetalište na Dravi pazeći pritom na najstrože ekološke standarde i arhitektonska rješenja koja se moraju uklopiti u okoliš. Nakon provedbe javnog natječaja za uređenje Park šume Drava sav drvni i biološki otpad nakon čišćenja bit će pretvoren u bio masu. Tako ćemo zaokružiti ekološki ciklus, bez troškova za gradski proračun jer tvrtke koje se bave proizvodnjom bio mase takve poslove izvode besplatno u zamjenu za otpadnu drvnu masu.