Financijsko izvješće za period od 01.01.2018. - 31.12.2018. Vlado Sevšek

Financijsko izvješće za period od 01.01.2018. - 31.12.2018. Davor Patafta

Financijsko izvješće za period od 01.01.2018. - 30.06.2018. Vlado Sevšek

Financijsko izvješće za period od 01.01.2018. - 30.06.2018. Davor Patafta

Financijsko izvješće za period od 19.06.2017. - 31.12.2017. Vlado Sevšek

Financijsko izvješće za period od 19.06.2017. - 31.12.2017. Davor Patafta

Financijska izvješća ostalo

Izjava o donacijama