Slide

Poslovne zone na kvadrat

Liga za Varaždin u svojim analizama i projekcijama za gospodarski razvoj Varaždina posebnu pozornost posvećuje gospodarskim zonama, njihovoj reorganizaciji i jačanju infrastrukturnih kapaciteta. Nepotrebne tvrtke koje danas upravljaju zonama poput one u gospodarskoj zoni Trnovec će se ukinuti jer stvaraju značajan trošak za proračun grada Varaždina, a sve poslove u cijelosti od nje će preuzeti gradska komunalna poduzeća koja za taj posao imaju puni kapacitet. Također u poslovnoj zoni Trnovec ukinut će se parafiskalni nameti kojima se nepotrebno financiraju neučinkovita radna mjesta i upravljanje tom tvrtkom. Posebna analiza pripremljena je i za gospodarsku zonu Brezje u kojoj će se odmah nakon izmještanja otpada i sanacije zemljišta stvoriti uvjeti za njeno širenje. Prema elaboratu o razvoju gospodarske zone Brezje Liga za Varaždin odmah nakon izmještanja otpada predviđa gradnju i otvaranje dviju novih proizvodnih tvornica. Za tu namjenu već se pripremaju projekti za izgradnju komunalne infrastrukture i prometnica čija je gradnja moguća odmah jer se na tom dijelu zone ne nalazi otpad. Analizom i usporedbom sa drugim gradovima u Hrvatskoj stručnjaci koji rade na tom projektu uvidjeli su grad Varaždin ima najveće komunalne naknade u našoj zemlji. Komunalne naknade tvrtkama i proizvodnim obrtima svest će se na razinu cijena koje imaju i ostali Hrvatski gradovi iste veličine i gospodarskog potencijala. Liga za Varaždin gradskom će vijeću odmah predložiti i model subvencioniranja kamatnih stopa za kredite koji su namijenjeni za nova radna mjesta. Ovim mjerama Varaždin vrlo brzo može doći do 3000 novih radnih mjesta.